PEMILIHAN KETUA KAMPUNG

Telah dilaksanakan Pemilihan Ketua Kampung di willayah Kelurahan Ngampilan

dengan nama nama Ketua Kampung yang baru sebagai berikut

1. Kampung Ngadiwinatan : Bapak Setiawan

2. Kampung Pathuk : Bapak Dimaz Arifin

3. Kampung Purwodiningratan : Bapak Fuad

4. Kampung Ngampilan : Bapak Tinton